اتاق بازرگانی ایرانیان مقیم چین - شمال

اتاق بازرگانی ایرانیان مقیم چین با هدف حمایت ازفعالیتهای بازرگانی فیمابین دو کشور ایران و چین وبا رسالت «توانمندسازی ، فرصت سازی، کـارآفـرینـی و ارزش آفـرینـی» آحاد بازرگانان و نیز در راستای ارتقای سطح روابط اقتصادی ، بازرگانی ، صنعتی، خدماتی و ایجاد موازنه تجاری بین دو کشور ایران و چین تشکیل شده و تنها تشکل رسمی و قانونی بازرگانان ایرانی مستقر در چین می باشد که با تایید سفارت جمهوری اسلامی ایران به وزارت امور مدنی چین معرفی شده است.

اتاق بازرگانی ایرانیان مقیم چین - شمال

دوره های آموزشی
یکی از مهمترین دستاوردهای تشکلهای مردم نهاد، هم نشینی و هم افزایی اعضای جدید و قدیم، یا تبادل تجربیات اعضا با یکدیگر است. دوره های آموزشی اتاق بستری است برای انتقال دانش و تجربیات اعضا به دیگر همکاران و دوستان، که درفضایی حرفه ای و تخصصی صورت می گیرد. برخی از دوره های برنامه ریزی شده به این شرح هستند
  • اصول مذاکره ی بازرگانی به زبان انگلیسی و چینی،
  • مقدمات حسابداری و امور اداری،
  • اصول بازاریابی و تبلیغات
  • آشنایی با قوانین و مقررات تجارت در چین
  • آشنایی با قوانین و راهکارهای حمل و نقل کالا

شرکت در این دوره ها برای اعضای اتاق رایگان، و برای افراد غیر عضو با پرداخت هزینه ی مربوطه آزاد است

کارگروه های تخصصی اتاق

فعالیت های اتاق در قالب کارگروه های تخصصی که مجموعه هایی مرکب از اعضای حقوقی اتاق هستند و به علت برخورداری از زمینه های مشابه فعالیت، دارای دغدغه ها، مشکلات، و فرصت های مشابه نیز می باشند، تعریف شده است . این کارگروه ها به صورت دوره ای نشست هایی جهت هم فکری و هم افزایی تشکیل داده ونتایج این نشست ها را در قالب راهکارها و پیشنهادهای تخصصی به منظور اجرایی و عملیاتی کردن آن به نحو مقتضی به هیأت مدیره ی اتاق ارائه می کنند.

در حال حاضر شرکت های عضو اتاق براساس تخصص و زمینه ی کاری و با برخورداری از سابقه و تجربیات مرتبط و قابل قبول در خصوص فعالیت های تجاری و یازرگانی با چین در قالب پنج کارگروه زیر به فعالیت می پردازند. شرکت های عضومی توانند حداقل در یک کارگروه، وحداکثر در سه کارگروه عضویت داشته باشد

کارگروه صنعت و فن آوری

در زمینه تولید و تامین ماشین آلات صنعتی، خطوط تولید صنایع گوناگون، وسایط نقلیه، و ... فعالیت دارند

کارگروه انرژی و مواد اولیه

در زمینه واردات یا صادرات مواد اولیه، سوخت های فسیلی، انرژی های نو، و ... در این کارگروه عضو هستند.

کارگروه محصولات کشاورزی، مواد غذایی، و دارو

در زمینه صادرات و واردات محصولات نباتی و دامی و همچنین داروهای گیاهی و شیمیایی، از مبدا یا به مقصد ایران و چین فعال هستند.

 

کارگروه خدمات مالی و بازرگانی

این کارگروه دربرگیرنده ی طیف وسیعی از خدمات مرتبط با بازرگانی نظیر مشاوره ی مالی و بازرگانی، فاینانس، سرمایه گذاری پروژه ها، بازرسی، بسته بندی، حمل، ترخیص، و همچنین خدمات مشاوره ی حقوقی و ... می باشد.

کارگروه محصولات و خدمات فرهنگی و آموزشی

شرکت هایی که خدماتی نظیر گردشگری، رستوران، و خدمات آموزشی ارائه می کنند، در این کارگروه عضو می باشند.

 

اخبار و رویدادها

اتاق بازرگانی ایرانیان مقیم چین - شمال